Értesítő a Nagykaposi Római Katolikus Hívek és a közvetítésbe bekapcsolódók számára – 2021. Húsvét

28. März 2021 um 14:55:56

Értesítjük a Kedves Híveket, hogy figyelembe véve a Covid-19-re vonatkozó állami lockdown rendelkezések betartását, a Szentmisék és a Szertartások sajnos a Nagyhét folyamán is zárt ajtók mögött lesznek elvégezve, de közvetített ONLINE, élő adásban! Ezért tüntetjük fel az egyes időpontokat, hogy mi is odahaza lélekben összekapcsolódhassunk lelkiatyáink jó szándékaival és így együtt és egymásért imádkozhassunk az egyes közvetített szentmisékben, szertartásokban ezekben a mindannyiunk számára nehéz napokban. A már megszokott Húsvét előtti gyóntatás lelkiatyáink segédletével sajnos az idén szintén elmaradt (egyéni szentgyónásra volt lehetőségünk). Lelki szentáldozást viszont végezhetünk – sőt kell is, hogy végezzünk őszinte bűnbánattartással – a média segítségével, ill. az általunk közvetített egyes szentmisékben, szertartásokban.

Virágvasárnap a közvetített szentmise a Hívekért (Pro populo) 10.30 órakor Barkaszenteléssel kezdődött a plébániatemplomban. A szentmise után a megszentelt barkák a templom főbejárata elé lettek elhelyezve elvitelre. (12.00-től 13.00 óráig)

Nagycsütörtökön, az Oltáriszentség megalapításának napján, az ünnepi ONLINE szentmise 18.30 órakor kezdődik a plébániatemplomunkban, amelyet rövid Szentségimádással zárunk (ezen a napon ez teljes búcsúval jár). Az állami rendelkezések miatt (lockdown) az egyéni szentségimádási lehetőség sajnos elmarad.

Nagypénteken, mivel Megváltónk halálára emlékezünk, szigorú böjti napot, hústilalmat tart Egyházunk (3x ehetünk, de csak egyszer lakhatunk jól). Ehhez mi is csatlakozzunk otthonainkban és tartsunk szigorú böjtöt: ha egészségünk engedi, akkor csak kenyéren és vízen böjtöljünk! A Keresztúti ájtatosság 10.00 órakor, a nagypénteki szertartás, az ún. „Csonkamise” 15.00 órakor kezdődik a plébániatemplomban (a Kereszthódolat jár ma teljes búcsúval), amelyeket szintén leközvetítjük. Szentsír lesz, de egyéni szentsír látogatási lehetőség sajnos az idén sem lesz (lockdown).

Nagyszombaton, ún. virtuális Szentségimádás és Szentsír látogatás lesz 10.00-től 11.00 óráig élő adásban, a Húsvéti vigília és ONLINE szentmise 16.30-kor kezdődik a plébániatemplomban (a keresztségi fogadalom megújításáért jár a teljes búcsú). A szentmisét követő Feltámadási szertartás rövidített formában bár megvalósul, de a Szentségi körmenet az idén szintén elmarad (lockdown). 

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása a közvetített, ünnepi szentmise a Hívekért (Pro populo) 10.30 órakor kezdődik plébániatemplomunkban, amelyben megáldjuk és szenteljük a helyi lelkiatyák Pászkáit azzal a nem titkolt szándékkal, hogy lélekben – az ONLINE közvetítés által – a Kedves Hívek pászkáit is szeretnénk megáldani.

Húsvéthétfői közvetített szentmise szintén 10.30 órakor kezdődik a plébániatemplomban.

Ahogyan már a bevezetőben is említettük, sajnos ez az idei Húsvét sem lesz olyan, mint az eddigiek voltak: zárt ajtók mögött, csak a helyi lelkiatyák és egy pár munkatárs segédletével, valóban visszafogottabban történnek majd az előkészületek és a szertartások, szentmisék, amelyeket persze ONLINE nézhetünk a www.nagykapos.ma, ill. az Egyházközség FB oldalán: Szent Simon és Júdás Tádé Római Katolikus Plébánia - Nagykapos.

Ezért arra kérjük a Kedves Híveket, hogy az egyes meghirdetett időpontokban leközvetített élő adásba lélekben mindannyian kapcsolódjunk össze, legyünk egy nagy lelki családdá, ahol mindenki mindenkivel egységet alkotva együtt elmélkedi át hitünk legszentebb titkait még akkor is, ha testben ki-ki a maga otthonában ünnepel.

Istenáldotta, csendes felkészülést, kegyelmekben gazdag Nagyhetet, szép, lélekben megújult, áldott Húsvétot, családjaink körében megélt meghitt ünneplést kívánunk mindannyiunknak!

Imádságos szeretettel: Dr. Száraz János, esperes-plébános és Mgr. Schmotzer Péter, káplán

action.back_to_notices