ADSM 2022 (Arcidiecézne stretnutie mladých )

19. November 2022 um 20:26:33

Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 20.11.2022. Preto bol termín tohtoročného ADSM dňa 19.11.2022. Po nútenej pandemickej pauze sa ADSM organizovalo v Snine, kde malo byť toto stretnutie pôvodne aj v roku 2019. V rámci týždňa Cirkvi pre mladých sme sa aj z našej farnosti tohto stretnutia zúčastnili s mladými, birmovancami a miništrantmi našej farnosti. Registrácia prebiehala od 8:30 v priestoroch miestneho pastoračného centra a po nej sme spoločne v prítomnosti asi 700 mladých z našej arcidiecézy slávili sv. omšu s formulárom o bl. Anke Kolesárovej ktorej predsedal náš košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober. Vo svojej homílii povzbudil mladých, aby aj podľa príkladu a na príhovor bl. Anky Kolesárovej aj oni mali odvahu žiť svoju vieru. Po sv. omši sme sa spoločne presunuli do priestorov Domu kultúry a mestského úradu, kde mladých čakali zaujímavé workshopy zameraná nielen na hru, zábavu a aktivity, ale aj na rozjímanie a uvažovanie. S našimi mladými sme sa zúčastnili workshopu nášho blízkeho suseda duchovného otca Františka Petrušku, vicerektora Anky Kolesárovej na tému Aj svätý nie sú dokonalý, kde nás pozval k uvažovaniu nad aktuálnosťou svätosti. Svätosť nie je perfekcionalizmus a dokonalosť, ale snaha žiť s Ježišom Kristom. Po prednáške sme sa posilnili obedom a následne sme sa presunuli okrem kurzu prvej pomoci aj na tanečný workshop po ktorých sme sa usadili v sále kde nasledoval spoločný program, ktorého súčasťou boli evanjelizátor Braňo Letko s gospelovou skupinou Lamačské chvály, manželia Valachovci, mladý so svedectvami o viere, folklórny súbor Šiňava, SZUŠ Merlin s umeleckými tancami a ZUŠ Snina – Bicia skupina. Ďakujeme všetkým organizátorom za bohatý duchovný i zábavný program, všetkým našim sponzorom, ktorí nám umožnili tento deň prežiť spoločne v Snine s niekoľko sto mladými, a tak sme sa mohli upevniť v tom, že sa za našu vieru nemáme hanbiť, nemáme sa hanbiť svedčiť o Kristovi, pretože nie sme sami, on je s nami a máme spoločenstvo mladých aj v dnešnej dobe, ktorí sa snažia žiť svoje životy s Kristom. Keďže sa naši mladý počas celého dňa správali ukážkovo na záver programu a týždňa Cirkvi pre mladých sme za odmenu zavítali do Michalovskej laser game arény kde po duchovnom programe naši mladý mohli precvičiť svoju kondičku a presnosť.

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices