Apologeticko- teologické večeri

15. März 2022 um 19:29:05

Počas uplynulých týždňov sme sa aj v našej farnosti zaoberali synodou a synodálnymi stretnutiami, kde sme si v diskusii na rozličné témy, mohli vypočuť názor vriacich na jednotlivé body synodálnych otázok, či zamyslení. Jedným zo spoločných bodov, bolo aj to, že veriaci by sa radi dozvedeli nové vedomosti ohľadom našej viery, hlavne v smere diskusie s ľuďmi iných vierovyznaní či neveriacich ľudí. Aj takýmto spôsobom by si veriaci chceli rozšíriť obzor čo sa týka diskusií ohľadom našej viery. Z tohto dôvodu sme v našej farnosti 8.3. po sv. omši začali prvou apologetiko- teologickými večermi. Našou prvou témou bolo Dôkaz existencie Boha, zaoberali sme argumentmi, ktorými dokážeme existenciu Boha nie zo sv. Písma, alebo náboženskými prameňmi, ale filozofickými argumentmi. Následne sme v našich prednáškach pokračovali postupným rozoberaním modlitby Verím v Boha. Takto sa budeme stretávať a postupne rozoberať základné pravdy našej viery z apologetického a teologického hľadiska. Prosme Pána Ježiša, aby nás aj týmito stretnutiami obohatil a aby sme nadobudli nielen nové vedomosti, ktorými dokážeme hájiť našu vieru, ale aj argumenty, ktorými našich bratov a sestry dokážeme priviesť k Bohu. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices