COVID NEZLOMIL KREATIVITU NAŠICH DETÍ

15. Februar 2021 um 15:31:51

Súčasná pandemická situácia je síce veľmi náročná v každej oblasti nášho života. Približne už rok chodíme so zakrytými tvárami, nemôžeme sa stretávať, nie sú žiadne podujatia, mnoho ľudí prežíva ťažké obdobie strachu, beznádeje. V mnohých oblastiach nášho života zažívame ťažkosti, nech je to už  zamestnanie, podnikanie, štúdium. Situácia sa dotkla aj nášho duchovného života, zákaz zhromažďovania neumožňuje ani účasť na svätých omšiach. Tak sa akosi zastavil život na detských svätých omšiach i všeobecne v našom chráme. Napriek ťažkosti tejto situácie sa však s našimi deťmi a birmovancami stretávame na online detských a mládežníckych svätých omšiach. Vďaka ochote a spolupráci našej Základnej školy P.O. Hviezdoslava sa každý utorok môžeme stretnúť cez program využívaný na online vyučovacích hodinách, kde na svätej omši vidíme a počujeme naše deti. Takýmto spôsobom sa vďaka moderným technológiám môžeme stretnúť s našimi deťmi a pokračovať v našej príprave na prvé sväté prijímanie aspoň takýmto spôsobom.  Keďže na našich detských svätých omšiach je zvykom, že deti dostávajú domácu úlohu k danej téme a traja vyžrebovaní dostávajú sladkú odmenu za odvedenú prácu ale moderná technológia nedospela k zariadeniu ktoré by dokázalo odmenu doručiť adresátovi, preto všetky práce našich detí, ktoré zasielajú ako domácu úlohu chceme pozdvihnúť do "Siene slávy" skrze to, že sa so šikovnosťou a zručnosťou všetkých našich detí pochválime na našich stránkach.  Ako prvú domácu úlohu naše deti dostali vyrobiť Desatoro a krásne sa im to podarilo. Obrázky v galérii. Veľká vďaka patrí deťom za ich kreativitu a aktivitu, taktiež ich rodičom za ich otvorenosť, technikovi, Základnej škole P.O.Hviezdoslava a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k realizácii týchto svätých omší. Úprimné Pán Boh zaplať. 

 

                                                                                                                                       Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices