Duchovná obnova ružencového bratstva 2023

6. Mai 2023 um 16:26:19

Máj je mariánskym mesiacom, kedy sa modlíme Loretánske litánie. Naše ružencové bratstvo organizuje 19-20. mája púť do Turzovky a na horu Butkov, na túto púť sme sa mali možnosť v mariánskom mesiaci aj duchovne naladiť a pripraviť skrze Duchovnú obnovu nášho ružencového bratstva. Na prvú sobotu v mesiaci 6. Mája k nám zavítal promotór ružencových bratstiev páter Milan. Duchovnú obnovu sme začali modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedol páter Milan a predmodlievali sa členovia nášho ružencového bratstva. Po modlitbe nasledovala sv. omša. Vo svojej kázni nás páter Milan povzbudil k nasledovaniu Ježiša Krista skrze Máriu našu kráľovnú. Poukazujúc na momenty v starom zákone vyzdvihol symboliku prečo ju Ježiš Kristus ustanovil za našu kráľovnú. Po sv. omši nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sme sa mohli posilniť občerstvením, ktoré pripravilo naše ružencové bratstvo. Následne nasledovala prednáška v ktorej nám pán promotór vysvetlil základné práva a povinnosti ružencového bratstva, jeho úlohy a milosti, ktoré Panna Mária prisľúbila. Po prednáška sme mali priestor na diskusiu a po diskusii sme sa duchovne posilnení vrátili do svojich domovov. Úprimné Pán Boh zaplať nášmu ružencovému bratstvu, všetkým členom za účasť a pánu promotórovi, pátrovi Milanovi že prijal naše pozvanie. Pevne veríme, že dnešná duchovná obnova povzbudila mnohých, aby vstúpili do nášho ružencového bratstva.

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices