Duchovná obnova so sv. Jozefom jún 2021

18. Juni 2021 um 19:00:15

Ako všetci iste vieme svätý otec František vyhlásil rok sv. Jozefa, ktorý trvá do 8.12.2021. Keďže sme začiatok tohto roka nestihli kvôli pandémii, keďže sme sa nemohli ešte stretávať, začali sme až v júni. Pri tejto príležitosti každý mesiac 18- teho do našej farnosti zavíta hosť, duchovný otec, ktorý nás povzbudí svojou kázňou i prítomnosťou v tomto roku. Takýmto spôsobom by sme chceli duchovne obnoviť našu farnosť po ťažkej dobe zatvorených kostolov a zákazu bohoslužieb. Naše duchovné obnovy otvoril v mesiaci jún duchovný otec Marcel Jurč, farár z Pavloviec nad Uhom. Vo svojej kázni nás prostredníctvo ikony na ktorej sme mohli vidieť narodenie Ježiša Krista ukázal, že svätý Jozef bol ustarostený a Panna Mária bola pohľadom zameraná na neho, ako to znázorňovala ikona, pretože Panna Mária vždy hľadí tam, kde je niekto ustráchaný. Svätý Jozef bol tiež ustráchaný, ale veril v Boha. Na úvod boli jeho slová veľkým povzbudením pre nás, pretože aj my žijeme v dobe ustráchanej a tak nám svojimi slovami dal istotu, že Panna Mária hľadí aj našim smerom, hľadí aj na nás a obetuje nás Bohu. Aj my ako svätý Jozef potrebujeme vložiť svoju dôveru do Boha. Ďakujeme duchovnému otcovi, že prijal naše pozvanie, povzbudil nás a myslíme na neho v modlitbách

                                                                                                                                       Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA TU !!!

action.back_to_notices