Jasličková pobožnosť 2020

25. Dezember 2020 um 17:57:00

Všetci veľmi dobre poznáme čo sa odohralo na Vianoce, poznáme udalosť ako anjel Gabriel prišiel za Pannou Máriou do Galilejského mesta Nazaret a zvestoval jej, že si Boh vyvolil, aby sa stala matkou Spasiteľa. Vieme ako sa svätá rodina Ježiš, Mária a Jozef museli ísť kvôli sčítaniu ľudu zapísať do Betlehema a ako tu Panna Mária v Betlehemskej jaskyni porodila Ježiša Krista. Počuli sme už veľa krát o tom, ako anjel zvestoval pastierom túto správu a ako sa prišli pokloniť spolu s kráľmi. Po uplynutí času, ktorý predpisoval Mojžišov zákon Panna Mária a Jozef prinášajú Ježiša do Jeruzalemského chrámu kde sa stretnú so Simeonom. Sú to všetko udalosti, ktoré veľmi dobre poznáme. Predsa však ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Aj z tohto dôvodu, tak ako každoročne nám naše prvoprijímajúce deti, teda žiaci tretieho ročníka našej Základnej školy, pod vedením nášho katechétu pripravili pre našich veriacich jasličkovú pobožnosť, v ktorej nám celý tento dej zahrali. Tak nám svojou usilovnosťou a šikovnosťou ešte viac priblížili a pomohli prežiť tajomstvo Vianoc. Jasličkovou pobožnosťou nám deti tieto udalosti priblížili pri svätej omši o 8:45 v deň Narodenia nášho Pána 25.12. Aj touto cestou ďakujeme všetkých, ktorí sa podielali na tomto programe. 

FOTOGALÉRIA TU!

action.back_to_notices