Jasličková pobožnosť prvoprijímajúce deti 2021

25. Dezember 2021 um 14:25:24

Vianoce sú sviatkami, ktoré sú veľmi významné pre každého jedného kresťana, pretože slávime narodenie Ježiša Krista, narodenie nášho Mesiáša. Vianoce už vidíme niekoľko týždňov až mesiacov okolo seba v podobe Vianočných reklám, kolied, svetiel, ale skutočné Vianoce sú o niečom úplne inom. Vianoce sú o Ježišovi Kristovi, o láske Boha voči nám ľuďom, kedy si pripomíname, že sa Boh znížil k nám a stal s ajedným z nás. Preto Vianoce majú prebiehať vo vnútry človeka. V duchu sa môžeme preniesť k jasličkám do Betlehema kde Mária porodila Ježiša Krista. A v duchu sme sa aj presunuli, vďaka našim prvoprijímajúcim deťom, ktoré si pod vedením nášho katechétu pre nás 25.12 pred sv.omšou o 8:30 pripravili jasličkovú pobožnosť, aby sme spoločne mohli rozjímať o tajomstvách narodenia Ježiša Krista. Veľká vďaka patrí deťom našej farnosti za ich ochotu a za ich čas, že nám takýmto spôsobom pomohli hlbšie prežiť Vianočné sviatky či už svojim vystúpením, či už svojím spevom alebo hudobným talentom. Aj touto cestou a touto jasličkovou pobožnosťou prajeme všetkým požehnané Vianočné sviatky. 

FOTOGALÉRIA SV. OMŠE TU!!!

FOTOGALÉRIA JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ TU!!!

VIDEO JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ TU!!!

action.back_to_notices