Naše hriechy vzplanuli ohňom

23. Juni 2021 um 20:49:26

Ak očakávame nejakého vzácneho hosťa, ktorý k nám má prísť, tak chceme mať všetko čisté a pripravené úplne precízne. Nikto z nás by neprivítal vzácneho hosťa miestnosti či izbe, kde je veľa neporiadku, špiny, vecí, ktoré tam nepatria, možno až toľko toho, že hosť by nemal kde sadnúť. V našom duchovnom živote je to podobne. Keď vítame toho najvzácnejšieho hosťa Pána Ježiša v Eucharistii v našich srdciach, potrebujeme naše srdcia očistiť, aby sme z nich odstránili hriech a všetko čo tam nepatrí. Vieme, že to sa deje vo sviatosti zmierenia, pri svätej spovedi. Aj naše prvoprijímajúce deti deň pred prvým svätým prijímaním teda v sobotu 19.6. 2021 pristúpili k sviatosti zmierenia a tak sa pripravili na tento vzácny okamih. Začali sme spoločne kajúcou pobožnosťou po ktorej nasledovala individuálna spoveď detí i rodičov v hojnom počte za pomoci duchovných otcov. Po svätej spovedi sme spolu s našimi deťmi spálili ich hriechy, aby sme ich symbolicky zničili, tak ako ich zničí Boh, keď nám ich odpustí. 

                                                                                                                             Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA TU!!!!

action.back_to_notices