Narodil sa Spasiteľ Kristus Pán.....

25. Dezember 2020 um 17:45:13

Vianoce, ktoré slávime každoročne sa dajú prežiť rozličnými spôsobmi. Niekto ich prežíva, len ako nejakú tradíciu, niekto sa sústreďuje na čo najhonosnejšiu výzdobu okolo domu, niekto sa snaží zohnať čo najkrajšie a najlepšie darčeky, niekto prežíva krásnu atmosféru do ktorej hrajú koledy. Všetci však vieme veľmi dobre, že všetky tieto veci sú len veci na povrchu. Skutočné Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša Krista, oslavou toho, že sa všemohúci znížil k nám, aby nás povýšil k sebe. Boh sa stal jedným z nás, aby sa k nám priblížil, aby sme ho spoznali, aby nám ukázal svoju lásku k nám. Všetci pociťujeme, že tieto Vianoce nie sú ako inokedy, keďže ich prežívame s mnohými obmedzeniami, prežívame ich so strachom a možno dokonca niektorí z nášho spoločenstva ich prežívajú aj bojujúc s chorobou. Predsa však nezabúdajme, že napriek všetkým okolnostiam, ktoré na nás doliehajú tento rok, Vianoce nás pozývajú k radosti z narodenia nášho Pána Ježiša Krista a táto radosť má byť v našich srdciach a má nás všetkých spojiť, aj keď sme možno fyzicky ďaleko jeden od druhého, kvôli obmedzeniam a kvôli chorobe. Prosme preto, aby sa Pán Ježiš narodil v srdci každého jedného z nás. V tomto roku, sme aj v našej farnosti slávili Vianoce v obmedzenom počte, podľa platných predpisov. Vigíliu narodenia Pána sme slávili pri svätých omšiach o 20:30 a 22:00. Upozorňujúc na tichosť tejto tajomnej noci sme začali svätú omšu v tme a sviece sme zapálili od Betlehemského svetla a tak sme spoločne zdieľali radosť z narodenia Krista, ktorá nás spája. Následne 25.12, sme slávili Narodenie Ježiša Krista pri svätých omšiach o 07:30 a 09:00. Naďalej prosme počas týchto "netradičných" Vianočných sviatkov o potrebné milosti pre každého jedného z nás. 

 

FOTOGALÉRIA TU!

action.back_to_notices