Púť Ľutina a Litmanová

11. Juni 2022 um 18:44:08

Naša farnosť sa dňa 11.6.2022 vybrala na plánovanú púť do Litmanovej. S menším strachom sme nasadali v ranných hodinách do autobusu, pretože sme prežili hromami a bleskami plnú upršanú noc, ale s dôverou že nás dážď na našej púti nestihne. So 40 timi pútnikmi z našej farnosti sme v doobedňajších hodinách došli na prvú zastávku našej púte, do Ľutiny, kde sme mali možnosť navštíviť baziliku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Tradícia o zjaveniach na Ľutinskej hore hovorí, že 19.8.1851 ráno okolo 9:00 na sviatok Premenenia Pána sa Zuzane Fekete zjavil sv. Mikuláš uprostred zbierania húb a vyčítal jej, že namiesto účasti na nedeľnej sv. liturgii zbiera huby. Ona sa odvolávala na to, že má doma deti a sú chudobnou rodinou. Svätec jej hovoril v zjavení o tom, že ľudia robia to isté ako ona teraz, nechcú chodiť na sv. liturgiu, ale urážajú Boha, nevážia si nedele a sviatky. Kázal jej na pamiatku ich stretnutia postaviť na tomto mieste kríž. Nikto jej však neveril až po znameniach. Mali sme tu možnosť vidieť aj makety chrámov. Po tejto zastávke sme v našej púti pokračovali do Litmanovej na Horu Zvir, kde sa podľa tradície Panna Mária zjavila dvom dievčatám Ivane a Kataríne v roku 1990 v kaplnke zjavení sme mali možnosť uctiť si toto miesto aj lavičku na ktorej podľa tradície zjavení sedávala. Mali sme možnosť načerpať si z vody, ktorú podľa tradície Panna Mária požehnala. O 13:00 sme slávili Fatimské večeradlo so sv. omšou a krátkou adoráciou a o 15:00 sme sa spolu s bohoslovcami a duchovným správcom Hory Zvir pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po duchovnom programe sme sa ako správny pútnici posilnili pokrmom na blízkom salaši a pokračovali sme v ceste domov. Ďakujeme všetkým za účasť na púti, aj za prijatie na týchto pútnických miestach. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices