Púť detí Obišovce 2023

13. Mai 2023 um 19:05:23

Máj je Mariánskym mesiacom a zvlášť sa v ňom vyznačuje 13. máj, ktorý je spomienkou Fatimskej Panny Márie. Práve v tento deň sa v našom diecéznom Mariánskom sanctuáriu v Obišovciach konala púť detí. Púte sa spolu zúčastnilo cca 1300 detí z rôznych farností našej Košickej arcidiecézy a do tohto počtu prispeli aj naše deti a mladý. V skorých ranných hodinách sme sa spolu s mladými a deťmi z farnosti Senné vybrali do Ličartoviec kde naša púť začínala. Po zaregistrovaní sme začali putovať. Témou tohtoročnej detskej púte bolo: "Krajší svet s Máriou." Počas našej niekoľko kilometrovej púte nás čakalo sedem stanovíšť, ktoré boli všetky zamerané na službu a poukazovali na vlastnosti a život našej Nebeskej matky. Aj keď to ráno a počas celého dňa vyzeralo s počasím nie veľmi povzbudivo na púť, Pán Boh nám dnešný deň požehnal dobrým počasím ako stvoreným na púť. Po príchode do Obišoviec sme sa v miestnom kostole pomodlili desiatok posvätného ruženca za mier a občerstvili sme sa obedom, po ktorom sme mali možnosť zapojiť sa do mnohých aktivít vďaka Slovenským skautom. Mali sme možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia a o 14:00 nasledovala sv. omša, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup- metropolita. Po sv. omši sme poslednú zastávku mali už len na krátkom občerstvení pre všetkých zdatných pútnikov na zmrzline a po nej sme sa vybrali domov. Úprimné Pán Boh zaplať kresťanskému hnutiu eRko za organizáciu, všetkým našim pútnikom, dospelým za dozor na ceste a všetkým členom našej farnosti, ktorí podporili aj túto našu púť finančne zakúpením si Veľkonočných medovníkov počas sviatkov. Vyprosujme si potrebné milosti a držme sa odkazu našej Nebeskej matky modlime sa a konajme pokánie za celý svet. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices