Púť do Poľska

14. März 2023 um 20:58:38

Naša farnosť má za sebou dlho plánovú púť, na ktorú sme hľadali vhodný dátum a vhodné počasie už dlho a predsa sme zistili, že vhodný dátum a vhodné počasie neexistuje, ale opäť sme dokázali, že pre pútnika neexistuje nemožné. Naša farnosť sa 10 a 11. Marca zúčastnila púte do Poľska. V piatok sme sa v skorých ranných hodinách vybrali z našej farnosti a po niekoľko hodinovom cestovaní sme sa prebudili za krásneho slnečného a teplého počasia v Mogile neďaleko mesta Krakow, kde sa nachádza kláštor cistercitov. Tu sa nachádza pútnický kostol svätého kríža, ktorý má jubileum práve tohto roku, pretože vznikol presne pred 800 rokmi. Nachádza sa tu kríž s umučením na ktorom má Pán Ježiš prírodné vlasy a bradu a okolo neho následkom krúživého pohybu je vychodená dlažba, pretože mnoho pútnikov tu obchádza tento corpus na kolenách a prosí Ukrižovaného o potrebné milosti. Nachádza sa tu mnoho zväzková kniha, ktorá je zaplnená prosbami a poďakovaniami za prijaté milosti tu na tomto mieste pri milostivom Mogilskom corpuse. Tu sme sa pomodlili a predniesli svoje úmysly. Nachádza sa tu aj relikvia sv. kríža ktorú sme mali možnosť si uctiť. Z Mogile viedli naše cesty do Krakowa, kde sme navštívili baziliku, ktorá je preslávená práve tým, že má dve rozdielne veže, ukazuje sa tu na nich práve ľudská súťaživosť a tak sme prosili o dar pokory tu na tomto mieste. Z námestia sme putovali ďalej na Wawel  a keď sme skončili prehliadku Krakowa, tak sme putovali k nášmu hlavnému cieľu teda do Lagiewnikow kde sme mali možnosť veľa vidieť a rovnako načerpať veľa milostí. Najprv sme navštívili vyhliadkovú, ktorá meria 77 metrov a má 315 schodov a mali sme možnosť vidieť krásnu scenériu okolia. Následne naše kroky viedli do Sanktuária Božieho milosrdenstva, po ceste sme si pozreli zvony pred bazilikou, ktorých je 9 a hrajú melódiu Božieho milosrdenstva. V sanktuáriu sme sa v hodine Božieho milosrdenstva pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, uctili si relikvie sv. sestry Faustíny a išli sme do Slovenskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, kde sme slávili sv. omšu. Po sv. omši nás privítala a povzbudila naša rehoľná sestra, ktorá pôsobí tu na tomto mieste.  Keďže každý pútnik nutne potrebuje dve veci a to jesť a spať, urobili sme presne tak. Absolvovali sme večeru a ubytovali sa. Po posilnení sa večerou sme ešte putovali k izbe sv. sestry Faustíny, a mali sme možnosť nahliadnuť na jej život ako žila táto svätica. V nemeckej kaplnke sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu a veriaci mali možnosť adorácie v kaplnke ustavičnej adorácie a možnosť sv. spovede. Po tomto sme prešli ku každodennej potrebe aj každého pútnika  teda k spánku. Ráno sme sa prebudili a išli sme na sv. omšu do Sanktuária sv. Jána Pavla II., kde sme slávili sv. omšu v kňazskej kaplnke, kde sa nachádza náhrobný kameň, kópia evanjeliára a relikvia sv. Jána Pavla II. Po sv. omši sme si obzreli bočné kaplnky, hornú baziliku i sanktuárium, mali sme možnosť pomodliť sa pri reverende v ktorej postrelili sv. Jána Pavla II. Odtiaľ sme sa presunuli do múzea sv. Jána Pavla II a následne sme sa vydali na obed. Po obede sme opustili Lagiewniky a krásne slnečné počasie predošlého dňa zmizlo a nastalo husté sneženie, zistili sme že ideálny dátum a čas na púť neexistuje. Ale mi sme to nevzdali a putovali sme na Zebrzydowskú kalváriu kde sa pomodlili pri  milostivom obraze a šli sme ďalej do Wadowíc kde sme sa opäť v hodine milosrdenstva v bazilike minor pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, pozreli si rodný dom sv. Jána Pavla II, hodinky na ktoré hľadieval z ich okna i jeho sochu na námestí a keďže sme si uprostred hustého sneženia uvedomili, že na nás doľahla i únava, i v krásnom počasí predošlého dňa sme za dôležité nepokladali so sebou vziať ani pomôcky na zábavu v snehu, sme sa vybrali späť do našej farnosti s mnohými zážitkami a načerpanými milosťami. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým pútnikom, pánu šoférovi i sprievodcovi za tieto dni, kedy sme mohli zanechať všednosť dní a ponoriť sa do Božieho milosrdenstva na tom najkrajšom mieste hovoriacom práve o ňom.

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices