Požehnanie domov 2023

6. Januar 2023 um 20:49:02

6.1 každoročne slávime slávnosť Zjavenia Pána, kedy si pripomíname udalosť ako sa prišli Pánu Ježišovi do Betlehema pokloniť traja mudrci od východu. S touto slávnosťou sa spája aj požehnanie vody, kriedy, tymianu a soli pri svätých omšiach. Je tradíciou, že v tento deň sa so svätenou vodou do ktorej sa pri požehnaní primieša soľ a a „novoposväteným“ tymianom požehnávajú domy. Kňazi v hornej časti dverí kriedou napíšu aktuálny rok a spojenie písmen C, M a B, skratku latinského Christus Mansionem Benedicat, čo znamená Kristus nech požehná náš príbytok, kriedou požehnanou pri sv. omši. Aj v našej farnosti sme v tento deň ako každý rok požehnávali domy, tohto roku sme však mali možnosť vrátiť sa k našim tradíciám, pretože požehnanie domov sprevádzal aj kroj aj koledy. Úprimné Pán Boh zaplať našim chlapcom za pomoc aj za oživenie starých dobrých tradícií, ktorých je dôležité sa držať aj v dnešnej dobe. Pán Boh nech požehnáva naše príbytky i naše činnosti počas celého tohto roka a Kristus nech svieti v našich životoch ako jasná hviezda J

FOTOGALÉRIA TU!!

action.back_to_notices