Prvé sväté prijímanie 2021

29. Juni 2021 um 12:51:49

Napriek mnohým úskaliam a ťažkostiam, ktoré tento rok priniesol s pandemickými opatreniami sme predsa len pokračovali aspoň v rámci možností v príprave našich detí na prvé sväté prijímanie. Jednotlivé sväté omše, krížové cesty, katechézy boli vysielané online a s deťmi sme sa stretávali online skrze konferenčný video hovor aj vďaka našej základnej škole. Následne po otvorení kostolov a umožnení bohoslužieb sme sa stretávali osobne na detských svätých omšiach. Po tejto príprave sme tak 24 detí z našej farnosti dňa 20.6.2021 priviedli k Pánovmu oltáru, kde počas svätej omše prvý krát prijali Eucharistického Krista a tak prvý krát mali plnú účasť na svätej omši. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, škole, pánovi učiteľovi a bohu známej osobe za zrealizovanie Kristovho rytiera. 

                                                                                                                                     Peter Schmotzer, kaplán

FOTOGALÉRIA TU!!!      Zostrih z prípravy          Zostrih piesní

 

action.back_to_notices