Výtvarná súťaž Edity Steinovej

15. März 2022 um 19:53:30

Tento rok je významným míľnikom pre úctu k jednej našej svätici keďže tohto roku si pripomíname 130 rokov od narodenia, 100 rokov od krstu a 80 rokov od smrti sv. Edity Steinovej, spolu patrónky Európy. Pri tejto príležitosti gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. rodiny Košice- Furča vyhlásilo výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo lepšie spoznať život sv. Edity. Do výtvarnej súťaže sa mohli žiaci zapojiť v troch kategóriách 1. kategória, teda žiaci 1. stupňa ZŠ, 2. kategória teda žiaci 2 stupňa ZŠ a 3. kategória teda žiaci SŠ. Zadaním žiakov bolo nakresliť vo svojom ponímaní podľa životopisu túto sväticu, ľubovoľnou technikou a zaslať ich do 15. marca. Odborná komisia následne vyberie a ohodnotí najlepšie diela žiakov a tie budú následne vystavené v židovskej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach v apríli 2022. Túto výzvu prijali aj niektorí žiaci našej farnosti v oboch kategóriách. V prvej kategórii teda žiaci 1. stupňa ZŠ sa do súťaže zapojili traja naši žiaci: Peter O. 1. ročník, Leo U. 4. ročník a Matúš U. 4 ročník a v 2. kategórii sa zapojili žiaci Ladislav O. 5 ročník a Miriam Sz. 7. ročník. Ďakujeme im, že svojimi talentami a námahou obohatili túto súťaž a reprezentovali našu farnosť a pevne veríme nielen v to, že ich diela postúpia, ale hlavne aj v tom, že ich život tejto svätice oslovil a získali v nej vzor a patrónku pre svoje životy. Ďakujeme, gratulujeme a veríme v postup. 

FOTOGALÉRIA TU!!

action.back_to_notices