Veni Sancte 2022

21. September 2022 um 18:13:10

V septembri začal školský, deti aj učitelia nastúpili do škôl a zasadli do školských lavíc. Aby tento školský rok pre tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov požehnaním spoločne sme 20. Septembra pri svätej omši prosili Ducha Svätého o jeho pomoc a vedenie slávnostným Veni sancte. Zároveň toto Veni sancte bolo aj prijatím detí na tohoročnú prípravu na prvé sv. prijímanie. Preto sme sa s našimi deťmi zhromaždili pred sv. omšou pred kostolom odkiaľ sme s deťmi spoločne slávnostne vošli do chrámu. Zaspievali sme hymnus k Duchu Svätému a deti vyjadrili svoj súhlas patriť do nášho spoločenstva a po rodičovskom požehnaní obsadili svoje miesta v našom spoločenstve.  Sv. omše sa zúčastnili aj naši budúci birmovanci a tak sme spoločne vzývali Ducha Svätého. Po kázni sme deťom požehnali ich nevyhnutného každodenného sprievodcu na ceste do školy, ich školské tašky. Naša tohoročná príprava sa bude niesť v téme Kristovi Rybári a preto po sv. omši prvoprijímajúce deti dostali všetky potrebné veci k príprave a inštrukcie. Keďže k slávnosti patrí aj biely stôl, po skončení sv. omše sme sa s deťmi stretli v našej detskej miestnosti na fare na skromné pohostenie. Vyprosujeme aj naďalej pomoc a vedenie Ducha Svätého počas celého školského roka pre našich žiakov, ich rodičov a pre všetkých učiteľov. Nech ten najlepší  sprievodca a vodca sprevádza vždy naše kroky a hlavne našich malých rybárov počas ich prípravy.

 

FOTOGALÉRIA TU!!!                          Sv. omša TU!!!!!!

action.back_to_notices