Zapálenie štvrtej adventnej sviece

21. Dezember 2021 um 15:03:55

Na adventnom venci sú štyri sviece. Každý týždeň sa jedna zapaľuje a tak advent vrcholí a Vianoce sa blížia. V nedeľu sme na našich vencoch zapálil aj tú poslednú štvrtú sviecu. Rovnako sme sviece s našimi deťmi a mladými zapálil aj  v našom chráme aj v Základnej škole. Opäť sme tak urobili spoločne v škole zhromaždení s prvoprijímajúcimi deťmi a pedagógmi, v kostole s veriacimi. Pri oboch zapaľovaniach nám asistoval zástupca našich prvoprijímajúcich detí. Adventné obdobie sme tak ukončili, všetky sviece horia a vyprosujeme si, aby aj naše srdcia tak horeli láskou ku Kristovi, aby aj naša pripravenosť bola kompletná, aby sme boli pripravení na jeho prijatie a narodenie. Zároveň veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastňovali na zapaľovaniach, deťom a mladým za pripravené básničky a za asistenciu pri pálení, nášmu katechétovi, za ich prípravu aj vedeniu a pedagógom Základnej školy P.O.Hviezdoslava, že už tretí sa môžeme spoločne duchovne pripravovať na slávenie Vianoc spoločne s našimi deťmi. 

FOTOGALÉRIA TU!!!!

action.back_to_notices