ZMENA PROGRAMU!!!!!

9. Juni 2020 um 16:50:00

Drahí bratia a sestry! Nastala zmena ohľaľom svätej omše a procesie vo štvrtok. Svätá omša nebude spoločná, ale o 17:30 budeme sláviť svätú omšu v Slovenskom jazyku a o 18:30 v Maďarskom jazyku. Po maďarskej svätej omšei o 19:30 pôjdeme spoločne na procesiu s Najsvätejšou sviatosťou. 

 

action.back_to_notices