Dear visitors

Please be welcomed on our website of the Roman Catholic Church in Veľké Kapušany. The site is dedicated to the apostoles St. Simon and Judas Thaddeus. On our website you can find information concerning our Parish, the programe of the Holly masses, all the documents and information about the administration as well as news about upcoming events and those, which have already taken place. If needed, please contact us by our phone number or by mail.

Yours spiritual fathers

NOTICES


Veľkonočné Trojdnie v podaní našich detí

April 10, 2021 at 6:18:24 PM

Domáca úloha na poslednej detskej svätej omši bola nakresliť aké udalosti si pripomíname v jednotlivé dni Veľkonočného Trojdnia.

post.read

Veľkonočný pozdrav otca arcibiskupa

April 4, 2021 at 8:26:22 AM

Požehnané Veľkonočné sviatky 2021

post.read

Nebáť sa vlastného tieňa...

March 30, 2021 at 7:29:55 PM

Detská krížová cesta 29.3.2021 a 30.3.2021

post.read

Értesítő a Nagykaposi Római Katolikus Hívek és a közvetítésbe bekapcsolódók számára – 2021. Húsvét

March 28, 2021 at 2:55:56 PM

Értesítő a Nagykaposi Római Katolikus Hívek és a közvetítésbe bekapcsolódók számára – 2021. Húsvét

post.read

Oznámenie pre rímskokatolíckych veriacich Veľkých Kapušian- Veľká Noc 2021

March 27, 2021 at 11:11:31 PM

Oznámenie pre rímskokatolíckych veriacich Veľkých Kapušian- Veľká Noc 2021

post.read