Dear visitors

Please be welcomed on our website of the Roman Catholic Church in Veľké Kapušany. The site is dedicated to the apostoles St. Simon and Judas Thaddeus. On our website you can find information concerning our Parish, the programe of the Holly masses, all the documents and information about the administration as well as news about upcoming events and those, which have already taken place. If needed, please contact us by our phone number or by mail.

Yours spiritual fathers

NOTICES


Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 2021

June 3, 2021 at 9:14:54 PM

Eucharistická procesia sa uskutočnila v našom meste aj tento rok

post.read

Turičná vigília 2021

May 24, 2021 at 1:35:20 PM

Deň pred Nedeľou Zoslania Ducha Svätého Cirkev odporúča predĺžiť slávenie vigíliou.

post.read

Deň matiek vo Veľkých Kapušanoch

May 9, 2021 at 7:22:51 PM

9.5.2021 na 6. Veľkonočnú nedeľu deti venovali mamám krásny pozdrav

post.read

2. Prímestský letný detský tábor

May 9, 2021 at 12:02:24 PM

Pozvanie

post.read

2 Nyári Hittan Tábor

May 9, 2021 at 12:00:53 PM

meghívó

post.read