Dear visitors

Please be welcomed on our website of the Roman Catholic Church in Veľké Kapušany. The site is dedicated to the apostoles St. Simon and Judas Thaddeus. On our website you can find information concerning our Parish, the programe of the Holly masses, all the documents and information about the administration as well as news about upcoming events and those, which have already taken place. If needed, please contact us by our phone number or by mail.

Yours spiritual fathers

NOTICES


Týždeň poslušnosti našich detí

March 23, 2021 at 12:41:23 PM

Pôst je obdobie sebazapierania a poslušnosti

post.read

Rekonštrukcia kostola - A templom felújítása

March 14, 2021 at 2:48:51 PM

Rekonštrukcia fasády nášho kostola sa nachádza pod rekonštrukciou - A templomunk homlokzata felújítás alatt áll.

post.read

Deviatnik k sv. Jozefovi.

March 10, 2021 at 12:03:35 PM

Keďže máme rok sv. Jozefa a blíži sa jeho sviatok od 10.3.2021 do 18.3.2021 sa budeme modliť deviatnik k sv. Jozefovi

post.read

Krížová cesta očami našich detí

March 9, 2021 at 2:33:23 PM

Krížová cesta nás má stáť námahu, veď ani Pán Ježiš na nej neoddychoval, ale namáhal sa.

post.read

Detská krížová cesta

March 2, 2021 at 7:44:14 PM

Tradičnou pobožnosťou v pôstnom období sú krížové cesty

post.read