3. Adventná nedeľa

December 13, 2020 at 7:20:01 PM

Dnes sme na našich adventných vencoch zapálili tretiu adventnú sviecu. Táto nedeľa je v liturgickom roku a v samotnej liturgii adventu výnimočná. Nazýva sa nedeľa gaudete. Toto latinské slovo znamená v preklade "Radujte sa! " Výnimočná je samotná liturgická farba tejto nedele a to je ružová, ktorá symbolizuje radosť. Táto nedeľa nás chce upozorniť na fakt, že Narodenie Ježiša Krista je blízko, preto sa máme radovať. Historicky sa táto nedeľa Gaudete slávila v Ríma v Bazilike svätého Petra a jej názov pochádza zo vstupnej antifóny svätej omše, ktorá znie: "Gaudete in Domino semper" čo v preklade znamená "Ustavične sa radujte v Pánovi" Tak ako adventné obdobie vrcholí, tak by mala vrcholiť aj naša duchovná príprava na Vianoce. Aj v našej farnosti sme zapálili tretiu adventnú sviecu. Po básni zástupkyne našich prvoprijímajúcich detí, v ktorej sme boli povzbudení k pripravenosti a zapálili sme sviecu. Prosme Páne v tomto týždni, aby sa napriek okolnostiam naša duchovná radosť z Kristovho narodenia šírila v našich srdciach a v našich životoch.

FOTOGALÉRIA TU!

action.back_to_notices