Krížová cesta očami našich detí

March 9, 2021 at 2:33:23 PM

Minulý týždeň sme sa s našimi deťmi modlili krížovú cestu. Pán Ježiš pretrpel celú krížovú cestu z lásky k nám. Na tejto ceste neoddychoval, ale namáhal sa trpel, padal, vstával. Nás modlitba krížovej cesty stála námahu len v slova zmysle, že sme si museli nájsť čas pripojiť sa k online krížovej ceste a sv. omši, pozornosti, námahu prerušiť hru, zábavu a duchovne kráčať s Ježišom Kristom. Za domácu úlohu deti dostali nakresliť ľubovoľné zastavenie krížovej cesty, aby sme vyvinuli aj nejakú fyzickú aktivitu zobrali farbičky, ponamáhali trochu svoju pamäť, spomenuli si na jednotlivé zastavenia, vybrali si jedno a nakreslili ho. Ako každý týždeň aj túto úlohu deti zvládli bravúrne a krásne. V tomto pôstnom období aj my vezmime svoje každodenné kríže a tak ako ich nakreslili naše deti, kráčajme podľa nich za Pánom Ježišom. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

action.back_to_notices