Prísaha nových členov farskej rady

March 29, 2022 at 7:33:20 PM

Na prvú pôstnu nedeľu sa v našej farnosti začali voľby do farskej rady. Nový členovia, ktorí boli zvolení slávnostne zložili svoju prísahu pri sv. omši na 4. pôstnu nedeľu. Nový členovia boli vymenovaní na najbližšie obdobie piatich rokov. Novými členmi farskej rady našej farnosti sú: 

členovia dosadený voľbou veriacich: 

Mgr. Martin Bačo- hospodársky správca

Mgr. Havrila Anikó- pokladník

Ing. Monika Jakabová- zapisovateľka

Kozsár Miklós- audítor

 

Členovia vymenovaný a dosadený kompetenciou farára:

Šoltés Zsolt DiS- hlavný kurátor

Mgr. Attila Balogh DiSArt.- hospodársky dozor

 

Členovia prítomný z úradu: 

Mgr. Peter Schmotzer, kaplán 

Novým členom vyprosujeme hojnosť Božích milostí v ich službe a vedenie Ducha Svätého pri zastupovaní vo veciach našej farnosti. 

FOTOGALÉRIA!!!

action.back_to_notices