Turičná vigília 2022

June 6, 2022 at 2:03:51 PM

Prednedávnom sme oslávili Veľkú noc, teda pripomenuli sme si ukrižovanie a oslávili sme zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Ako každoročne aj tohto roku sme ukončili Veľkonočné obdobie slávnosťou Turíc, teda Zoslania Ducha Svätého.  Očakávali sme teda ako kedysi apoštoli s Pannou Máriou vo večeradle zoslanie Ducha Svätého. Cirkev odporúča toto slávenie predĺžiť a tak sme aj my v našej farnosti slávili v sobotu 4.6. vigíliu za asistencie našich detí a mladých. V úvode sv. omše nám na znak siedmych darov Ducha Svätého naše deti priniesli sedem faklí, ktoré symbolicky umiestnili na pripravený stojan a počas toho sme mali možnosť vypočuť si komentár od našich mladých k jednotlivým darom. Po prinesení darov sme na znak nášho krstu boli pokropení svätenou vodou a evanjelium sme si mohli vypočuť v siedmych jazykoch: Hebrejsky, Grécky, Latinsky, Taliansky, Anglicky, Maďarsky a Slovensky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa vigílie zúčastnili a vytvorili s nami jedno spoločenstvo očakávajúce Ducha Svätého a ďakujem deťom a mladým za ich asistenciu pri tejto slávnosti aj za ich hudobný sprievod.

FOTOGALÉRIA TU!

Slávnostný vstup

 

action.back_to_notices