Brigáda ružencového bratstva

2022. szeptember 3. 17:57:56

Ora et labora znie hlavné heslo regule benediktínskych mníchov. To znamená modli sa a pracuj. Prvú sobotu v mesiaci september  naše ružencové bratstvo prežilo práve v tomto duchu. Prvú časť sme prežili ráno keď sme sa ako stále v prvú sobotu modlili Fatimské večeradlo a prebehla výmena tajomstiev ružencového bratstva. Na poobedie ružencové bratstvo ziniciovalo brigádu, aby spoločne vyčistili a poupratovali výsadbu okolo kríža pred kostolom o ktorú sa starajú a keďže sa brigády zúčastnilo dostatok ľudí spoločne sa nášmu ružencovému bratstvu podarilo vyčistiť aj okolie nášho kostola a tak dnes naplnili aj druhú polovicu starého hesla. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým členom, ktorí prijali pozvanie a priložili ruku k dielu, rovnako veľká vďaka za iniciatívu. Pán Boh zaplať všetkým.

FOTOGALÉRIA TU!!

Vissza