Deň matiek vo Veľkých Kapušanoch

2021. május 9. 19:22:51

9.5.2021 sme okrem Šiestej Veľkonočnej nedele slávili aj deň matiek. Keďže máme mesiac máj, ktorý je mariánskym mesiacom pred svätou omšou sme pozdravili našu Nebeskú matku modlitbou posvätného ruženca a májovou pobožnosťou. Okrem toho sme chceli pozdraviť a zablahoželať aj našim mamám. Veľkou oporou a pomocou nám v tom boli naše prvoprijímajúce deti pod vedením nášho katechétu, ktoré v rámci detskej svätej omše 8.5.2021 po svätej omši zablahoželali mamám k sviatku krásnym a dojímavým spevom a básňou a následne im odovzdali kvet, ktorý symbolizoval lásku k mamám. Deti však prijali naše pozvanie aj na nedeľnú svätú omšu a svojim krásnym spevom zablahoželali aj všetkým mamám v našej farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať našim deťom, pánu učiteľovi a všetkým ktorí pomáhali s prípravou programu a Pán Boh nech žehná a ochraňuje všetkým mamám.

FOTOGALÉRIA TU!!        DETSKÁ SV. OMŠA TU!!!         NEDEĽNÁ SV. OMŠA TU!!!

Vissza