Deň rodiny 2021

2021. október 9. 19:06:13

V roku 2019, sme v našej farnosti prvý krát spustili deň rodiny. Počas minulého roku sa kvôli pandemickej situácii žiaľ, nemohol zrealizovať druhý ročník tohto dňa, ale v tomto roku 2.10.2021 sme druhý ročník zahájili. Ráno sme začali svätou omšou a fatimským večeradlom ako každú prvú sobotu v mesiaci, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Marcel Jurč farár z Pavloviec nad Uhom, ktorý roky pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach a medzi inými sa venoval aj príprave snúbencov na prijatie sviatosti manželstva. Po svätej omši sme sa presunuli na miestne futbalové ihrisko, kde pre deti bol pripravený športový i vedomostný program, aj pre tie najmenšie. Po obede vystúpila miestna hudobná skupina Apeda a po vystúpení nasledovali prednášky pre rodiny, v Slovenskom jazyku vdp. Marcel Jurč, v Maďarskom jazyku vdp. Barnabás Iván, gréckokatolícky farár z Veľkých Kapušian. Po prednáškach nasledovalo vyhodnotenie a následne sa celý deň zatvoril svätou omšou v Maďarskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Ivan Barnabás. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým pomocníkom, sponzorom, pedagógom, animátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať tento deň.

 

 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza