Detská krížová cesta

2021. március 2. 19:44:14

Počas pôstneho obdobia sa pripravujeme na slávenie Veľkej Noci, kedy si pripomíname ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Počas pôstneho obdobia sa vždy v piatok modlíme pobožnosť krížovej cesty. Tohto roku keďže kvôli pandemickej situácii zažívame zvláštne obdobie nám nie je umožnené stretnúť sa a tak sa modlíme všetci vo svojich domácnostiach. Krížová cesta sa skladá zo štrnástich zastavení počas ktorých rozjímame o Ježišovej krížovej ceste. Môžeme ho sprevádzať a zároveň sa stretnúť s osobami, ktoré ho tiež na krížovej ceste sprevádzali od ľudí ktorí ho odsúdili, bili, trápili cez ľudí, ako Šimon či Veronika, ktorí mu pomohli až k matke Márii, ktorá ho sprevádzala a stála pod krížom. Počas krížovej cesty aj my rozjímame nad svojimi osobnými životmi a vyprosujeme si silu a oddanosť denne vziať svoje kríže na svoje plecia a nasledovať nášho Pána Ježiša Krista.  Počas tohto obdobia sme slávili podľa našich technických možností krížovú cestu online s našimi prvoprijímajúcimi deťmi detskou formou. Prosili sme za seba navzájom, za všetky deti a mládež našej farnosti i za všetkých chorých a postihnutých pandémiou. Počas tohto pôstneho obdobia sa aj naučme v tichosti kráčať s Ježišom na jeho krížovej ceste, naučme sa byť aj my Šimonmi, ktorí pomáhajú druhým a Veronikami, ktorí dokážu pomôcť všade tak, kde nás niekto potrebuje. Prosme o silu  a vytrvalosť denne kráčať s našimi krížmi za Ježišom. 

FOTOGALÉRIA TU!!!         CELÁ KRÍŽOVÁ CESTA TU!!!

Vissza