Dobrá novina 2023

2023. január 8. 15:04:49

Všetci sme už počuli o iniciatíve Dobrá novina a vieme, že  ide o celoslovenskú kolednícku akciu vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov.  Tohto roku to už bolo po 28. krát, čo Dobrá novina skrze koledníkov pomáha. Mottom 28. ročníka je zvolanie “Zmeňme púšť na záhradu”. Motto je veľmi symbolické pretože každý človek sa má o to snažiť vo svojom živote, každý kresťan má premieňať púšť v duchovnom slova zmysle svojim ohlasovaním, svojou láskou, práve o tom vydávajú svedectvo aj koledníci. Motto je však aj doslovné pretože toho ročná zbierka, ktorú koledníci z rôznych farností zašlú z Dobrej noviny poputuje tohto roku do Kene, do regiónu Sambur, kde miestny misionári učia obyvateľstvo farmárčeniu, teda premieňajú púšť na záhradu nielen v duchovnom slova zmysle ale aj vo fyzickom. Na slávnosť Krstu Krista Pána 8.1.2023 kedy sme ukončili Vianočné obdobie aj k nám zavítali koledníci z Dobrej noviny, ktorí na sv. omši koledovali pod vedením svojho duchovného otca, pána kaplána Rastislava z Pavloviec nad Uhom, ktorý sa so svojimi mladými tohto roku zapojil do tejto iniciatívy. Úprimné Pán Boh zaplať duchovnému otcovi Rastislavovi a jeho koledníkom, že k nám zavítali a dali aj nám možnosť podporiť tohto roku tento krásny projekt aj všetkým, ktorí koledníkov a Dobrú novinu podporili.

FOTOGALÉRIA TU!!                               KOLEDNÍCI

Vissza