Duchovná obnova pred výročím posviacky chrámu 2022

2022. november 8. 10:45:25

Každý človek má vo svojom živote významné dátumy na ktoré rád pamätá a ktoré každý rok oslavuje. Pre našu Rímskokatolícku farnosť sv. Šimona a Júdu Tadeáša je okrem ich sviatku, kedy slávime odpustovú slávnosť ďalším významným dátumom, na ktorý pamätáme a ktorý oslavujeme 8. November kedy slávime výročie posviacky nášho kostola. Je to veľmi významný dátum pre každý jeden chrám. Tohto roku sme sa na toto významné výročie v našej farnosti pripravovali aj skrze vzácneho hosťa už v nedeľu 6.11. Naše pozvanie ako hlavný celebrant a kazateľ prijal duchovný otec Marián Kuffa, ktorý pôsobí ako farár v Žakovciach a ako predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza (IKV). Otec Marián sa vo svojom inštitúte stará o tých ľudí, ktorý sú úplne na periférii spoločnosti, ktorých už skoro každý odpísal, nad ktorými už mnohí zlomili palicu. Stará sa o bývalých väzňov, bezdomovcov, matky s deťmi, ktoré prežívajú krízu a snaží sa im skrze spoznanie Boha, sviatostný život a obrátenie vrátiť zmysel ich života. Aktuálne sa stará cca o vyše 380 ľudí. A tak môžeme povedať, že pán farár Kuffa bratskú lásku nielen hlása, ale aj podkladá svojou činnosťou.  Otec Marián celebroval sv. omšu o 9:00, kedy vo svojej kázni poukázal na fakt, že sme živé kamene a preto máme svoje životy žiť ako tieto kamene, ktoré budujú Boží chrám. Zároveň otec Marián prijal naše pozvanie a poobede o 13:30 sa vrátil do nášho chrámu kde za hojnej účasti veriacich nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých farností svojou prednáškou viedol duchovnú obnovu, ktorou sme sa pripravovali na výročie posviacky nášho chrámu. Úprimné Pán Boh zaplať patrí pánu farárovi Kuffovi, ktorý meral k nám cestu, aby nás duchovne povzbudil, vyprosujeme mu do jeho kňazskej služby a služby blížnym hojnosť Božích milostí, ochranu Nebeskej matky a rovnako veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie tejto slávnosti v našej farnosti.

FOTOGALÉRIA TU!!      SV. OMŠA         PREDNÁŠKA O. MARIÁNA KUFFU

Vissza