Duchovná obnova so sv. Jozefom august 2021

2021. augusztus 18. 20:34:27

V mesiaci august sme osemnásteho už po tretí krát v roku svätého Jozefa v našej farnosti konali duchovnú obnovu. V tomto mesiaci naše pozvanie prijal duchovný otec Pavol Hudák, rektor domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Otec Pavol svätú omšu nemohol celebrovať, kvôli chorobe, ale napriek jej prišiel medzi nás, aby nás povzbudil svojou prítomnosťou a svojimi slovami. Vo svojej kázni otec Pavol upozornil na fakt, že v dnešnej dobe sa pravá mužskosť vytráca a práve v tom je pre nás veľkým vzorom svätý Jozef. Na základe svojich osobných skúseností z duchovných obnov pre mladých poukázal na fakt, ako blahoslavená Anka Kolesárová svojím osobným príkladom a príhovor vedie mladých chlapcov k úcte voči ženám. Vo svojej homílii povzbudil mužov, aby počúvali svoje ženy a nechali sa nimi viesť, a tiež aj ženy, aby počúvali svojich mužov a aby sa navzájom dopĺňali. Úprimne ďakujeme otcovi Pavlovi za jeho slová a aj na príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá zomrela mučeníckou smrťou len niekoľko kilometrov od nás a na príhovor svätého Jozefa ženícha Panny Márie vyprosujeme milosti jednak pre našich mladých aby sa z chlapcov stali dobrý muži a za dievčatá, aby sa z nich stali dobré ženy a tiež prosíme za naše rodiny, aby sa v nich manželia navzájom dopĺňali. Ďakujeme otcovi Pavlovi a vyprosujeme mu do ďalšej služby hojnosť Božieho požehnania. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza