FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR OCHRANCOVIA KRISTOVÝCH TAJOMSTIEV 3. DEŇ

2022. július 20. 19:00:36

V stredu 20.7.2022 sme pokračovali ďalej v našom detskom tábore. Opäť sme si vycibrili schopnosti správneho ochrancu Kristových tajomstiev a to skoré vstávanie, keďže ohlasovateľ musí byť bdelí vždy a našu schopnosť cestovať, pretože správny ohlasovateľ musí zvládať aj dlhé cesty. Ráno sme sa už o 7:00 vybrali na našu prvú zastávku, ktorou bola Prešovská kalvária. Po výstupe na kalváriu nám miestny pán diakon Tomáš pripravil občerstvenie a tak sme sa po ceste a výstupe posilnili „Hotdogmi“, keďže sme boli na vzácnom mieste tak sme sa pri kríži pomodlili za našich rodičov a prosili sme pre nich požehnanie od Pána. Po posilnení sa sme zostúpili a pokračovali sme v našej ceste ďalej až do Levoče, kde sme vystúpili dnes v poradí na druhý vrch, horu na Mariánsku horu v Levoči, kde sme spoločne slávili sv. omšu. Túto sv. omšu sme obetovali za našich rodičov a za našich štyroch pedagógov, ktorí nás sprevádzajú počas týždňa keďže sme boli na pútnickom mieste kde sme prišli pozdraviť našu Nebeskú matku Máriu, ktorá je tou najstarostlivejšou a stará sa o každého jedného ochrancu Kristových tajomstiev, pretože ona sama bola tou prvou, ktorá strážili tieto tajomstvá. Po sv. omši sme sa chvíľu pokochali v Levočskom výhľade a pokračovali sme ďalej v našej ceste do neďalekých Žakoviec kde sme navštívili Inštitút Krista Veľkňaza, ktorých hlavným správcom je o. Marián Kuffa. Po krátkom oboznámení detí toho, kde sa vlastne nachádzame sme sa posilnili obedom a po autobuse a lodi sme si vyskúšali inú formu prechodu z jedného miesta na druhé keďže ochranca Kristových tajomstiev musí byť vždy pripravený a mobilný a tak sme si zajazdili v miestnej jazdiarni na koňoch. Následne sme sa pobrali domov a keďže aj na nás doľahla horúčava urobili sme si ešte dve krátke prestávky, jednu na zmrzlinu a pri druhej sme sa zastavili a vydýchli si po namáhavej a dlhej ceste na Dargove. Tak sme sa večer vrátili z novými zážitkami domov. Zajtra pokračujeme v našej ceste ďalej.

FOTOGALÉRIA - KÉPGALÉRIA

Krisztus titkainak őrzői kitartóak, korán kelők és bírják a hosszú utakat. Ma (szerda, 2022. Júl. 20.) ugyanis hosszú út állt előttünk. Az első állomás Eperjes. Az eperjesi kálvária (hegy) a 18. századból származik, melyet a Szt. Kereszt templom, katakombák, egy temető és 14 barokk kápolna alkot, amelyek Krisztus kínszenvedéseinek tizennégy stációját szimbolizálják. Itt Tamás diakónus látott minket vendégül, a finom hot-dog elfogyasztása után imádkoztunk szüleinkért és az Úr áldását kértük rájuk.

Utunkat az Eperjestől 40 km-re, nyugatra fekvő Lőcsére folytattuk. A Mária-hegy Lőcsén a legrégebbi és legismertebb zarándokhelyek közé tartozik. Mária iránti tiszteletet terjesztő minoritások a XIV. század végén, a hegy tetején álló kápolnát Szűz Mária Látogatása ünnepének szentelték. Az itt tartott szentmisét szüleinkért és a minket kísérő pedagógusokért ajánlottuk fel. Kértük mennyei anyánk, Mária áldását, aki maga volt az első Krisztus titkainak őrzői közül. Nem csak a mise, de a csodálatos kilátás is feltöltött minket. Ezzel az energiával magunkban indultunk Izsákfalvára, Krisztus Főpapja Intézetbe, ahol Kuffa Marián atya a főgondviselő.

A finom ebéd után lóra pattantunk. Jó, lehet, hogy nem pattantunk, csak ültünk, de Krisztus titkainak őrzői nem félnek semmilyen kihívástól, így a helyi lovardában mindenki kipróbálhatta, milyen is volt annak idején, amikor még nem voltak autók a közlekedés.

A lovakról visszaültünk az autóbuszba és hazafelé vettük az irányt. Azért egy fagyi szünet és egy kis pihenő a Dargói hágón még belefért. Holnap folytatjuk. 🙂

Vissza