FATIMA

2020. szeptember 9. 17:30:07

Dňa 7.9.2020 v pondelok deň pred sviatkom Narodenia Panny Márie sa naša farnosť spolu s farnosťou Pavlovce nad Uhom spojila,aby sa mohli spoločne  prostredníctvom nového filmu Fatima v kine v Michalovciach preniesť do roku 1917 na miesto Fatima v Portugalsku,kde sa odohrala veľká udalosť v dejinách Cirkvi a ktorá je dodnes aj v 21.storočí živým svedectvom viery,lásky,utrpenia a pokánia pre ľudstvo. Naša púť začala duchovnou prípravou sv.omše,kde sme si pripomínali spomienku na troch Košických mučeníkov a uctili si ich relikvie. Po sv.omši už autobus bol pristavený na odchod so zastávkami v Čienom Poli a Pavlovciach nad Uhom,kde sa k z tejto farnosti k nám pripojili spoluveriaci. Počas cesty do Michaloviec s naplneným autobusom sa spoločne všetci s farárom z Pavloviec nad Uhom a s kaplánom z Veľkých Kapušian pomodlili radostný ruženec s úmyslom pre odvrátenie pandémie, za obrátenie hriešnikov a za osobný úmysel. Povzbudenie k modlitbe ruženca a napätému očakávanému filmu podnietila aj Mariánska pieseň "Celá krásna si Mária" Premietanie filmu sa začalo o 17.30 hod. Film prekonal očakávania mnohých,bol výborne odprezentovaný a spokojnosť zúčastnených bola nadmerne dojímavo uspokojená. Film posilnil ešte viac úctu k Panne Márii a vo víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca,Panny dôležitosť pokánia a každodenná modlitba sv ruženca. Ďakujeme Pánu Bohu za pekne strávený čas s farnosťou Pavlovce nad Uhom,kiež Pán takto žehná aj naďalej na orodovanie našej nebeskej Matky a Kráľovnej ruženca Panny Márie.

 

                                                                                                                                     Bc. Vlastimil Mačička

FOTOGALÉRIA

Vissza