Hudobné popoludnie so skupinou Emanuel

2023. február 22. 13:53:27

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie, v ktorom sa má všetko stíšiť, každý sa má duchovne obnoviť, je to obdobie stíšenia sa. Liturgické predpisy tiež pozývajú k striedmejšiemu liturgickému spevu a hre. Nedeľu pred popolcovou stredou sme chceli ešte využiť  na to, aby sme sa dokázali naladiť na pôstne obdobie aj trochu netradičným spôsobom a to skrze hudbu. Naše pozvanie spestriť nám nedeľné popoludnie prijala gospelová skupina Emanuel z Michaloviec. 19.2.2023 sa tak v našom chráme uskutočnilo o 15:00 hudobné popoludnie so spomínanou skupinou, ktorej členovia využívajú svoje talenty práve na oslavu Boha a tak sme mali možnosť vypočuť si skladby, ktoré mali svoju duchovnú hĺbku a viedli nás k uvažovaniu aj nad našim prežívaním našej viery, nášho vzťahu s Bohom. Duchovným slovkom nás povzbudil aj duchovný otec  Dominik Rebják, administrátor gréckokatolíckej farnosti v Dúbravke, ktorý nás medzi skladbami pozval svojim zamyslením k správnemu prežívaniu pôstneho obdobia a tak aj nášho vzťahu s Bohom. Úprimné Pán Boh zaplať skupine Emanuel, aj duchovnému otcovi, že prijali naše pozvanie a tak sme na poslednú cezročnú nedeľu spoločne s nimi mohli chváliť Boha. Požehnaný pôstny čas všetkým!  V blízkej budúcnosti koncert zverejníme aj vo vyššej kvalite. 

FOTOGALÉRIA TU!!!!                                   KONCERT NAŽIVO !!!!

Vissza