Krížová cesta hraná deťmi 2022

2022. április 15. 20:10:32

Neodmysliteľnými pobožnosťami pôstneho obdobia sú pobožnosti krížových ciest. Poslednú krížovú cestu sa modlíme vždy vo svätom týždni a to na Veľký Piatok. Tohto roku sme sa na Piatok utrpenia Pána, teda na Veľký piatok v našej farnosti tiež zhromaždili v našom farskom kostole o 10:00, aby sme spoločne rozjímali o tajomstvách utrpenia nášho Pána Ježiša Krista a aby sme tento deň strávili pod jeho krížom, rozjímajúc o jeho bolestiach a rozjímajúc o jeho láske voči každému jednému z nás. Táto krížová cesta však bola netradičná, pretože sme sa ju modlili s našimi deťmi, ktorý nám aj formou zahrania udalostí jednotlivých zastavení krížovej cesty priblížili jednotlivé udalosti a jednotlivé zastavenia.  Tak sme sa mohli stretnúť s Kristom nesúcim kríž, s Veronikou, ktorá mu podala šatku, Šimonom, ktorý mu pomohol niesť kríž, Pilátom, ktorý ho odsúdil, jeho matkou, ktorá ho sprevádzala, vojakmi, ktorý ho viedli a všetkými ostatnými postavami krížovej cesty.  Vďaka nim sme mali možnosť ešte hlbšie prežiť tieto tajomstvá a ešte viac precítiť lásku nášho Spasiteľa voči hriešnemu človeku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý prispeli k uskutočneniu tejto krížovej cesty, v pravom rade veľká vďaka deťom za ich ochotu, obetovaný čas a za to, že priložili ruku k dielu, ich rodičom, že tento čas strávili s nami, vďaka patrí pánu učiteľovi za ich prípravu, Bohu známej osobe za kostýmy pre deti, Bohu známej osobe za výrobu kríža, za technickú pomoc a za akúkoľvek pomoc pri realizovaní. Vďaka patrí tiež všetkým, ktorí si dnes našli čas, aby sa s nami spojili v modlitbe a aby sme mohli spoločne v tento deň rozjímať nad piatimi ranami Ježiša Krista. Vyprosujme si potrebné milosti pre naše životy. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

KRÍŽOVÁ CESTA

Vissza