Milión detí sa modlí ruženec

2021. október 26. 17:30:18

Všetci vieme, že v Cirkvi je mesiac október mariánskym mesiacom, kedy sa rovnako ako počas celého roka modlíme  pred svätými omšami modlitbu posvätného ruženca, ale v tomto mesiaci sa modlíme so zamysleniami pred jednotlivými tajomstvami pretože v tomto mesiaci môžeme získať za modlitbu posvätného ruženca úplné odpustky. Každoročne 18.10 je celosvetovo akcia s názvom: „Milión detí sa modlí ruženec“ Podľa výzvy Pátra Pia, ktorý povedal: "Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení". Aj tento rok ako každoročne sme sa aspoň čiastočne pripojili do tejto iniciatívy, ale nielen 18.10, ale počas celého týždňa a tak sme v podstate vytvorili svoju mini iniciatívu keďže sme sa modlili so všetkými deťmi počas týždňa po skupinách. Do modlitby sa zapojili jeden deň naši miništranti, ďalší deň naše prvoprijímajúce deti a znova ďalší deň birmovanci našej farnosti. Aj keď nás nebolo milión (veríme, že raz bude), tiež sme chceli svojou iniciatívou prispieť k zmene nás samých, zmene nášho okolia, našej farnosti, celého sveta svojou modlitbou. Srdečná vďaka patrí všetkým miništrantom, deťom i mladým za ich ochotné srdce pre modlitbu. Veríme, že naše modlitby priniesli a prinesú hojné duchovné ovocie v našich životoch i v životoch našej farnosti. 

 

FOTOGALÉRIA TU!!!!

Vissza