Narodenie Pána 2022

2022. december 26. 20:27:56

Každoročne v decembri 25. Slávime Narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Ako každý rok aj tento rok si pre nás naše prvoprijímajúce deti pod vedením nášho katechétu Mgr. Martina Bača pripravili jasličkovú pobožnosť, ktorú sme si mali možnosť s veriacimi pozrieť o 8:30. Jasličkovú pobožnosť hudobne doprevádzali naši dvaja mladý hudobníci Aťko a Lili. Mali sme tak možnosť pripomenúť si aj skrze scénku čo sa vlastne stalo na Vianoce. Po jasličkovej pobožnosti sme spoločne slávili slávnostnú sv. omšu. Úprimné Pán Boh zaplať našim deťom, nášmu katechétovi aj hudobníkom. Prajeme požehnané Vianočné sviatky všetkých, nech sa Kristus narodí aj v našich srdciach.

FOTOGALÉRIA TU!!!            JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

Vissza