Nebáť sa vlastného tieňa...

2021. március 30. 19:29:55

Akje človek až príliš bojazlivý zvykli sme o ňom hovoriť bojí sa aj vlastného tieňa. Tieň sa však dá použiť rozličným spôsobom a na rozličné aktivity. Najmenší miništranti našej farnosti však svojou aktivitou ukázali, že sa tieňa neboja ba práve naopak, veľmi dobre s ním vedia narábať a pomocou vlastného tieňa nám dokážu priblížiť aj Ježišovu krížovú cestu. Po mládežníckej svätej omši 29.3.2021 a po detskej svätej omši 30.3.2021 sme sa spoločne s našimi birmovancami i mladými a deťmi i prvoprijímajúcimi sme po svätých omšiach rozjímai o tajomstvách Kristovho umučenia. Modlili sme sa pobožnosť krížovej cesty, posledný krát takto online vo veľkom týždni pred Veľkým piatkom. Naši miništranti nám túto požnosť priblížili aj tieňohrou krížovej cesty. Obetujúc svoj čas, svoje schopnosti i talenty nám priblížili všetkých štrnásť zastavení krížovej cesty. Za to im patrí veľká vďaka, no je to i pozvanie pre nás do veľkého týždňa, aby sme aj my spoločne rozjímali počas nasledujúcich dní nad tajomstvami umučenia Ježiša. 

                                                                                                                                  Peter Schmotzer, kaplán 

 

FOTOGALÉRIA TU!!!                            VIDEO TU!!!     VIDEO TU!!!

Vissza