Oznámenie pre rímskokatolíckych veriacich Veľkých Kapušian- Veľká Noc 2021

2021. március 27. 23:11:31

kri-easterjesus.jpg

Oznamujeme Vám milí veriaci, že vzhľadom na vládne rozhodnutia v spojitosti s pandémiou Covid-19 budú aj tohto roku sväté omše a obrady počas Veľkého týždňa slávené za zatvorenými dverami, ale budeme ich vysielať ONLINE na našom YouTube kanály. Jednotlivé časy svätých omší a obradov zverejňujeme, aby ste ich mohli sledovať aspoň takto z domu a aby sme sa mohli aspoň takto duchovne zjednotiť pri slávení Veľkonočných sviatkov aj v týchto ťažkých časoch. Žiaľ aj tohto roku sme boli ukrátení o spovedanie pred sviatkami za prítomnosti kňazov nášho dekanátu. Svätú spoveď však vždy môžeme prijať po individuálnej dohode s kňazom. Pri každej jednej vysielanej svätej omši však môžeme aspoň duchovne prijímať’. A máme aj úprimne ľutovať’ svoje hriechy.

 

Kvetná nedeľa  Dnešnou slávnosťou Kvetnej nedele kedy si pripomíname slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema začíname veľký, svätý týždeň. Svätú omšu začíname o 09.00 a začíname ju požehnaním ratolestí v našom farskom kostole. Po svätej omši si môžete požehnané ratolesti vziať domov. Ratolesti budú k dispozícii po svätej omši do 11:30

Zelený Štvrtok si pripomíname Poslednú večeru Ježiša Krista, ktorú slávil so svojimi učeníkmi, je to dôležitý deň pre nás, pretože práve tu vo večeradle Ježiš ustanovil Eucharistiu a kňazstvo. Svätá omša ONLINE sa bude vysielať o 17:00 z nášho farského kostola, ktorú zakončíme krátkou adoráciou.  Kvôli pandemickým opatreniam a súčasnému lockdownu nebudeme mat’ možnosť v tento deň individuálne adorovať Eucharistického Krista.

Veľký Piatok nikde na svete sa neslúži svätá omša, ale konajú' sa obrady, pretože si pripomíname, že v tento deň pán Ježiš vykonal najsvätejšiu obetu krvavým spôsobom na kríži. V tento deň si pripomíname smrť Ježiša Krista na kríži. Nezabudnime preto v tento deň na prísny pôst, teda zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať’ trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Prísny pôst zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života až do 60 roku života, ktorým to zdravotný stav umožňuje. Krížovú cestu sa budeme modliť o 11:00 a obrady Veľkého Piatku začnú o 17:00 v našom farskom kostole. Kvôli pandemickým opatreniam tiež nebudeme mať možnosť navštíviť Boží hrob.

Biela sobota Na bielu sobotu slávime vigíliu Kristovho zmŕtvychvstania, pripomíname si predvečer Pánovho zmŕtvychvstania a tak prežívame radosť z toho, že Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, že nás vykúpil. Od 14:00 do 15:00 budeme mat’ možnosť aspoň Online navštíviť Boží hrob pri hodinovej vysielanej adorácii. Vigíliu zmŕtvychvstania začneme v našom farskom kostole o 18:30, teda v netradičnom čase kvôli zákazu vychádzania vo večerných hodinách. Celá liturgia bude mat’ skrátenú formu, bez procesie kvôli lockdownu.

Veľkonočná nedeľa svätú: omšu budeme vysielať online o 09:00 v závere ktorej požehnáme veľkonočné jedlá aspoň cez obrazovky s úmyslom požehnať aj vaše veľkonočné jedlá vo vašich domácnostiach.

Veľkonočný pondelok svätá omša sa bude vysielať o 09:00 z nášho farského kostola.

 

Ako sme to už spomenuli aj v úvode, žiaľ ani tohoročná Veľká Noc nebude taká na akú sme zvyknutý: za zatvorenými dverami, len kňaz s minimálnou asistenciou potrebnou k vysielaniu, so zjednodušenou liturgiou. Ale aspoň takto duchovne zjednotení budeme môcť’ spoločne sláviť skrze Online sväté omše na našom YouTube kanály. Preto prosíme aj vás milí veriaci, aby ste sa zapojili do jednotlivých vysielaných svätých omši vo vopred avizovaných časoch, aby sme sa takto duchovne zjednotení stali duchovnou rodinou, kde každý s každým vytvárame jednotu a rozjímajme spoločne nad najsvätejšími tajomstvami aj tak, že sa nemôžeme fyzicky stretnúť a každý slávi tieto sviatky len doma.

 

Bohom požehnané prípravy a na milosti hojný Veľký týždeň a požehnané Veľkonočné sviatky v kruhu svojich blízkych  prajeme všetkým

 

V modlite : Dr. Ján Száraz, dekan- farár a Mgr. Peter Schmotzer , kaplán

Vissza