Oznam pre Rímskokatolíckych veriacich vo Veľkých Kapušanoch na Vianočné sviatky

2020. december 22. 21:51:50


 

Všetci cítime, že nie je všetko v poriadku v tomto našom svete. Musíme chodiť v rúškach, aj v interiéry aj v exteriéry…. Skrývajúc jeden pred druhým svoj úsmev a aj nechtiac sa ešte viac vzďaľujeme jeden od druhého. Jeden od druhého, ale aj od Boha. Áno. Šíri sa „neviditeľný nepriateľ”, ktorý nás chce od mnohých vecí pozbaviť: od našej slobody, od našej odvahy, viery, nádeje. Žiaľ aj oslava tohoročných Vianoc bude patriť tiež do tejto kategórie. Ani jeden rok sme sa takto nepripravovali na Vianoce a neslávili sme Vianoce, najkrajšie kresťanské sviatky takto.


Vieme, že v týchto dňoch naša vláda zaviedla zákaz vychádzania, ale chvala Bohu jedna z výnimiek je cesta na bohoslužbu a späť. Napriek tomu, však máme rôzne sprísnené opatrenia, ktoré sa vzťahujú na sväté omše a síce, kostol môže byť naplnený na 25% jeho kapacity. Preto opäť znásobujeme počet svätých omší, teda počas Vianočných sviatkov budú 2 a 2 sväté omše. Preto prosíme všetkých veriacich, aby sme sa na tieto sväté omše zapisovali na pripravený zoznam ako to bolo už aj počas druhej vlny. Zapísať sa potrebujeme, aby nás na jednej svätej omši nebolo príliš veľa a, aby sme neprekročili povolený limit a na druhej svätej omše zasa málo s nevyužitým počtom. V kostole tiež dodržujme všetky hygienické predpisy. Za vašu trpezlivosť a pochopenie ďakujeme veľmi pekne. Vieme, že táto situácia nie je ľahká, ale pevne veríme, že takéto Vianoce slávime prvý, ale aj posledný krát. Preto budeme sväté omše vysielať aj ONLINE!


Predpisy, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky, nám nariaďujú, aby sme dodržiavali proti pandemické opatrenia aj naďalej, teda, aby sme si sadali len do každej druhej lavice (rodiny môžu sedieť aj v jednej lavici, ďalej si sadáme do lavíc, ktorá je voľná a nie na svoje obvyklé miesto a jedno voľné miesto vedľa seba vždy necháme voľné.), naďalej nosíme rúško (počas celej svätej omše, aj počas spevu a čítania.), tiež si aj naďalej dezinfikujeme ruky (pri príchode do kostola a pred svätým prijímaním). Naďalej máme povolené prijímať do ruky, ale prosíme, aby sme dezinfekciu, ktorou sú naše ruky postriekané na nich dôkladne rozotreli pred svätým prijímaním a vytvorme z nich oltár! Tak ku svätému prijímaniu pristupujeme s potrebnou úctou. Ďakujeme


Buďme však odvážni a nebojme sa, Boh je s nami! On nás neopustí nikdy a zvlášť teraz v týchto naozaj ťažkých časoch!
Veriacich, ktorý sú najviac ohrození, teda nad 65. Rokov, aby v záujme ochrany svojho zdravia a života radšej ostali doma a zapájali sa do svätých omší prostredníctvom médií a aby sa zúčastňovali duchovného prijímania a keď sa cítia, zle alebo pociťujú nejaké príznaky, nech radšej ostanú doma. Samozrejme rozhodnutie je na nás a na našej zodpovednosti. Pevne verím a viem, že akokoľvek sa rozhodneme, budeme duchovne zjednotení navzájom a s Bohom. Spojme sa v týchto ťažkom čase do jednej veľkej duchovnej rodiny, kde každý s každým vytvára jednotu a rozjímame nad najsvätejšími a najmilostivejšími tajomstvami našej viery aj napriek tomu, že niektorí z nás budú vo svojom domove.


Bohom požehnané a milostiplné, adventné prípravy, a radosť v srdci z narodenia Ježiša Krista, v pokoji a v zdraví prežité Vianočné sviatky, prežité v našich srdciach, Vám prajú


Dr. Száraz János, dekan- farár a Mgr. Peter Schmotzer, kaplán

Vissza