Pôstne modlitby našich detí

2021. március 2. 12:07:59

Pôst je časom nielen stíšenia a odriekania, ale mal by byť aj čas modlitby. V tomto období by sme mali ešte častejšie a s ešte väčšou pokorou konajúc pokánie prichádzať k nášmu Nebeskému Otcovi. Na našej detskej svätej omši sme minulý týždeň hovorili práve o potrebe modlitby v našich osobných životoch. Modlitba je pozdrav, rozhovor s našim Nebeským Otcom. V tomto pôstnom období sme pozvaní k tomu, aby sme si našli ešte viac času na osobný rozhovor s Pánom Bohom. Naše deti mali za úlohu celý týždeň sa modliť a po každej modlitbe vyrobiť jedno srdiečko, pretože modlitba vychádza z nášho srdca a smeruje k Bohu. Domáce úlohy a počty srdiečok svedčia o využívaní pôstneho obdobia aj na modlitbu aj zo strany našich detí. 

                                                                                                                            Peter Schmotzer, kaplán

 

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza