Pôstne predsavzatia našich detí

2021. február 23. 17:17:37

V stredu sme začali Popolcovou stredou pôstne obdobie. Je to obdobie, kedy sa počas štyridsiatich dní pripravujeme na slávenie Veľkej Noci. Ak niekto započuje slovo pôst väčšinou ho definuje, ako obdobie kedy sa zriekame mäsitého pokrmu. Je to jeden z pohľadov, veď počas pôstneho obdobia sa v piatok zriekame mäsitého pokrmu. Pôst však nie je len o mäse, ale má oveľa hlbší význam a zmysel. Pôst je obdobie kedy niečo obetujeme a v niečom sa zdokonaľujeme. Je to obdobie premeny nášho srdca. Preto sa niečoho zriekame, niečoho s čím trávime veľa času, niečoho čo máme radi a na druhej strane čas, silu a prostriedky, ktoré nevynaložíme pri týchto veciach, vynaložíme niekde inde a to pri konaní dobra. Takýmto spôsobom sa zdokonaľujeme a stávame sa lepšími a svätejšími. Naše deti si po detskej svätej omši tiež dali takéto predsavzatia, s ktorými sa s nami podelili. Modlime sa za nich, aby v týchto úmysloch a predsavzatiach vytrvali počas tohto obdobia. 

                                                                                                           Peter Schmotzer, kaplán


FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza