Púť detí a birmovancov do Prešova 2023

2023. június 14. 20:40:17

Dňa 14.6 sme sa v skorých ranných hodinách s našimi prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami teda žiakmi tretieho, siedmeho a ôsmeho ročníka našej Základnej školy P.O. Hviezdoslava vybrali vyčistiť naše finančné sklady. Z akcie predaja Veľkonočných medovníkov sme zatiaľ organizovali dva púte, prvá bola do Obišoviec na púť detí, druhá do Levoče a Žakoviec a táto bola posledná. Naša prvá zastávka viedla do výrobne hostií v Prešove, kde rehoľné sestry a zamestnanci každodenne pečú hostie do našich farností. Keďže v nedeľu máme prvé sväté prijímanie v našej farnosti, naše deti si mali možnosť obzrieť ako sa vyrába hostia, ktorá sa pri sv. omši na príhovor kňaza premení na Telo Ježiša Krista, ktoré v nedeľu prvý krát prijmú do svojho srdca. Z kláštora naše kroky viedli do františkánskeho kláštora, do kaplnky relikvií, ktorá sa nazýva aj nebom na zemi v Prešove, kde sme po prednáške brata Tomáša, ktorý má na starosti kaplnku relikvií, mali všetci možnosť nájsť svojho svätca, patróna, hlavne naši birmovanci. Z kaplnky relikvií naše kroky viedli do Gréckokatolíckej katedrály kde sme si pozreli vernú kópiu Turínskeho plátna do ktorého bol zavinutý Pán Ježiš po ukrižovaní. Našou poslednou zastávkou bola konkatedrála sv. Mikuláša, kde sme slávili sv. omšu obetovanú za naše deti, ktoré v nedeľu pristúpia k prvému sv. prijímaniu a za našich birmovancov. Po sv. omši sme sa farskom úrade posilnili obedom. Tí najodvážnejší z nás mali možnosť práve za hlaholu Prešovských zvonov vystúpiť do veže, ktorí boli vo veži práve o 12:00 mali silný duchovný zážitok, ale hlavne sluchový, keďže mali možnosť zblízka počuť obedňajšie zvony.  Po krátkom oddychu na farskom úrade sme si dali po ceste zmrzlinu a za skvelej, koncertnej nálady sme sa vrátili domov. Ďakujeme všetkým vďaka ktorým sme sa dnešnej púte mohli zúčastniť, rovnako všetkým za prijatie a duchovné povzbudenie. Modlime sa za naše prvoprijímajúcich, ktorí v nedeľu prvý krát prijmú Eucharistického Krista do svojich životov. 

FOTOGALÉRIA TU!!!

 

 

Vissza