Púť detí a rodičov do Žakoviec 2022

2022. május 23. 8:09:23

Napriek rannému upršanému počasiu sme sa s nádejou, že nezmokneme s deťmi a mladými našej farnosti a s ich rodičmi vybrali putovať. Našou prvou zastávkou bol františkánsky kostol sv. Jozefa v Prešove, kde sa nachádza kaplnka relikvií v ktorom sa uchováva 458 relikvií svätých a blahoslavených. Miestny františkánsky brat, brat Tomáš nám v krátkosti vysvetlil čo sú relikvie, aké relikvie tu môžeme nájsť a upozornil nás na jednu z najkrajších symbolík v tejto kaplnke medzi relikviami svätých a to zrkadlo medzi relikviami. Je to krásny symbol tejto kaplnky, pretože každý kto prichádza, aby si uctil relikvie sa dostane k tomuto zrkadlu do ktorého pozrie a to ho upozorňuje na fakt, že všetci sme pozvaní k svätosti. Všetci sme mali možnosť nájsť si svojho patróna a prosiť ho o ochranu a sprevádzanie v našom živote. Z františkánskeho kostola sme ďalej putovali do gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V katedrále sme si mali možnosť vypočuť si výklad k tomu, kde sa nachádzame a čo tu môžeme nájsť. V tejto katedrále sa nachádzajú relikvie blahoslavených mučeníkov, biskupov Vasiľa Hopka a Pavla Petra Gojdiča. Katedrála je významná aj tým, že sa tu nachádza jedna zo šiestich verných kópií Turínskeho plátna. Následne sme sa presunuli do krypty katedrály a tu sme sa rozlúčili s Prešovom. Keďže máme Mariánsky mesiac, mesiac máj, naša púť pokračovala do Levoče, kde sme vystúpili na Levočskú horu do Baziliky Navštívenia Panny Márie, kde sme krátko pozdravili našu Nebeskú matku a pokračovali ďalej v našej púti. Z Levoče sme putovali ďalej do Žakoviec do Inštitútu Krista Veľkňaza, kde sme po krátkom obede absolvovali prehliadku areálu a po nej sme sa zhromaždili v kaplnke. o 15:00 sme sa spoločne s otcom Mariánom Kuffom spoločne pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a po modlitbe sme slávili sv. omšu. Vo svojom príhovore otec Marián deťom vysvetlil obrovský význam sv. omše v živote každého jedného z nás. Povzbudil nás, že vždy máme využiť možnosť zúčastniť sa sv. omše a prijať Eucharistického Krista. Vysvetlil deťom jednotlivé časti sv. omše, čo sa v nich deje, čo máme robiť pri sv. omši, ako sa máme správať. Po sv. omši a povzbudivých slovách, deti mali možnosť zajazdiť si na koňoch a potom sme sa po celodennom putovaní vybrali na poslednú púť tohto dňa, na púť domov a vo večerných hodinách sme sa duchovne načerpaní a povzbudení vrátili šťastlivo domov.

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza