Púť do Szentkútu

2022. szeptember 17. 20:24:03

Každý rok 15. Septembra oslavujeme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenského národa. Tohto roku slávnosti v našej farnosti predchádzala modlitba deviatnika ku Sdembolestnej za našu farnosť a následne sme si vykonali púť k jej cti do sanktuária, pútnického miesta do Szentkútu. Mátraverebély-Szentkút sa nachádza pri slovensko-maďarských hraniciach na národnostno zmiešanom území, podobne ako mnohé niekdajšie pútnické miesta spravované uhorskými – maďarskými františkánmi, ktoré boli vždy miestami stretnutia rôznych etník a boli miestami kláštorov viacerých národností a kázní v jazyku ľudu. Podľa tradície v roku 1091-92 sa kráľ svätý Ladislav pri úteku pred svojimi nepriateľmi dostal na okraj priepasti. Pokračovanie v ceste bolo beznádejné, v tom však pohnal svojho koňa do skoku a na tom mieste vyvrel prvý prameň.  K prvému uzdraveniu mohlo dôjsť v 13. storočí, keď sa Panna Mária v náručí s malým Ježišom zjavila nemému pastierovi z obce Mátraverebély a prikázala mu, aby začal kopať do zeme a napil sa z vyvierajúceho prameňa. Chlapec poslúchol a rečové schopnosti sa mu vrátili.  V roku 1210 bol pre množstvo pútnikov postavený kostol v obci Mátraverebély, odkiaľ sa pútnici dostávali k prameňu v údolí Szentkút procesiou. Toto pútnické miesto je významné aj tým, že v roku 2016 bola medzi pútnickými miestami Szentkút a Levoča podpísaná dohoda o podpore pastorácie v materinskom jazyku a o hľadaní spôsobov spolupráce. Tým bol vykonaný akt zmierenia medzi dvoma národmi a každoročne sa tu modlí za túto jednotu. Tohto roku 17. Septembra pri hlavnej sv. omši o 11:00, ktorej hlavným celebrantom bol mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor došlo k obnoveniu tejto dohody. Preto sme sa spoločne aj z našej farnosti vybrali na túto slávnosť, putovali sme spoločne k našej Sedembolestnej matke a modlili sme sa spoločne za jednotu. V Košickej arcidiecéze máme dva maďarské dekanáty jedným sú Veľké Kapušany a druhým Moldava nad Bodvou. Ráno sme sa v skorých ranných hodinách o 4:30 vybrali z Veľkých Kapušian a o 7:00 sme dorazili do Mokraniec a Moldavy nad Bodvou kde s ak nám pridali ďalší pútnici. Na cestu sme dostali požehnanie od bývalého pána dekana Mons. Gábora Bertalana, ktorý súčasne pôsobí ako dekan v Moldave nad Bodvou a tak sme sa vybrali na toto pútnické miesto. Vo svojej homílii nás pán biskup pozval, aby sme sa zverili pod ochranu našej Nebeskej matky, pretože ona je našou najlepšou sprievodkyňou a ochrankyňou. Po sv. omši nasledovala Eucharistická procesia a po nej sme sa posilnili obedom v neďalekom pútnickom dome. O 14:00 sme sa pomodlili spoločne s pútnikmi litánie, miestny františkáni nám udelili požehnanie pútnikov, požehnali zakúpené devocionálie a vo večerných hodinách sme dorazili domov, pútnici z oboch miest. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoločné modlitby za naše farnosti a Pánu Bohu za získané duchovné milosti.

FOTOGALÉRIA TU!!!

Vissza