Požehnanie úrody 2021

2021. szeptember 30. 20:36:55

V Cirkvi je zvykom každoročne požehnávať úrodu, kedy chceme Pánu Bohu ďakovať za všetky jeho dobrodenia. 26.9.2021 sme spoločne pri svätej omši spoločne Pánu Bohu vzdali vďaku za úrodu a všetko čo sme od neho dostali. Obetný dar pripravený z úrody tohto roku sme po kázni požehnali a tak sme okrem prosieb aj ďakovali Bohu. Zároveň v túto nedeľu sme požehnávali aj sv. Písma keďže v nasledujúcom týždni sme slávili spomienku na sv. Hieronyma, ktorý sa zaslúžil o preklad sv. Písma. Vďaka patrí aj našim birmovancom a prvoprijímajúcim deťom za asistenciu pri sv. omši. Ďakujme spoločne Bohu za všetky dobrodenia a čítajme jeho Slovo každý deň, aby k nám mohol hovoriť. 

 

FOTOGALÉRIA TU!!!!

Vissza