Prvé sv. prijímanie 2023

2023. június 22. 16:20:11

V našej farnosti 18. júna 15 detí tretieho ročníka z našej Základnej školy P.O.Hviezdoslava pristúpilo k prvému svätému prijímaniu. Prípravu s našimi prvoprijímajúcimi deťmi sme začali 20. septembra kedy sme slávili slávnostné Veni sancte a teda sme prosili Ducha Svätého o pomoc do tohto školského roka. Pri tejto sv. omši sme deti slávnostne prijali do nášho spoločenstva a začala sa ich ročná príprava. Príprava tohto roku sa niesla v téme "Kristovi rybári" a s našimi deťmi sme sa stretávali v utorok na detskej sv. omši, pred ktorou sme mali pol hodinu nácvik zboru, kde sme sa s deťmi učili detské piesne, ktoré sme spievali pri sv. omši. Ďalej sme sa stretávali aj každú nedeľu. Každý utorok sme spoločne s deťmi skladali tematickú rybársku loď na ktorú každý týždeň pribudlo niečo, čo aj my potrebujeme na našej ceste Kristovho rybára. Pridali sme apoštolov a hovorili sme o ich vlastnostiach, ktoré potrebujeme, hovorili sme o lodi Cirkvi, o sviatostiach, o čnostiach o vetre Ducha Svätého do plachiet a na poslednej sv. omši teda pri slávnosti prvého sv. prijímania sme pridali to najdôležitejšie Pána Ježiša. V sobotu 17.6. naše deti pristúpili prvý krát ku sv. spovedi, po ktorej sme symbolicky spálili ich hriechy. V nedeľu sme sa stretli na farskom úrade o 10:00, naše deti si obliekli rovnošaty a o 10:30 sme slávnostne vstúpili v procesií do chrámu a slávili slávnosť prvého sv. prijímania. Naše deti tak prvý krát prijali Krista do svojho srdca a života. Po sv. omši pripravili krátky program ako poďakovanie pre svojich rodičov. Modlime sa za naše deti, aby po prvom sv. prijímaní nasledovali ďalšie sv. prijímania. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí aktívne prispeli počas celého roka k príprave detí. Veľká vďaka vedeniu školy za spoluprácu na spoločných akciách počas prípravy detí, vďaka Pánu učiteľovi Martinovi Bačovi za celoročnú prácu s deťmi, veľká vďaka Bohu známej do "lodiarskej dielne" kde sa zrodila celá loď a tiež vďaka našim malým kantorom Lilien a Attilovi za celoročnú prácu na hudobnom obohatení sv. omší. Pán Boh zaplať všetkým. 

FOTOGALÉRIA TU!!!!

Vissza