Requiescant in pace

2020. július 24. 17:19:34

 

Po ťažkej chorobe 21.7.2020 vo veku 43 rokov na večnosť odišla sr. Faustyna Valéria Kunová, ktorá pochádzala z našej farnosti. Modlime sa za spásu duše našej zomrelej sestry. Nech jej Pán dá večné odpočinutie!

Súlyos betegség után, 2020. július 21-én, 43 éves korában, vissza tért az Atyai házba Faustyna Valéria Kunová nővér, aki városunk szülötte volt. Imádkozzunk elhunyt testvérünk lelkéért. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat!

620

Vissza